Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Tämä on tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste, missä kerrotaan Unity Hair & Beautyn asiakasrekisterin hallinnasta ja sen käytöstä. Asiakasrekisteri on Unity Hair & Beautyn omaisuutta, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin pitäjä ja sivuston haltija:
Unity Hair & Beauty
Tammelan puistokatu 31 LT2
33500 Tampere
Y: 2061987-1
info(at)unity.fi

Tietojen käsittely
Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan Unity Hair & Beautyn omistaja ja liikkeessä työskentelevät sopimusyrittäjät asiakkuuksien hoitamiseen. Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi asiakasrekisteriin voidaan tallentaa tarkentavia tietoja, jotka parantavat asiakkuuden hoitoa ja hallintaa, kuten ostohistoria.

Unity Hair & Beautyn rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, jonne on pääsy on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Käyttöjärjestelmäsuojauksen lisäksi järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat turvallisilla kolmannen osapuolen palvelimilla, joiden salaus ja tietoturva on varmistettu.

Tietojen luovuttaminen
Unity Hair & Beauty ei luovuta asiakasrekisteriä kolmansille osapuolille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteri-asioista vastaavalle: Veera Rikama, info@unity.fi

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely
Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/
Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.
Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit välittyvät verkkosivuston haltijan sähköpostiin.